👉 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาได้ยกย่องให้เป็นสิ้นค้า OTOP

👉 ข่าวประชาสัมพันธ์ | No comments

โดยมีการรวมกลุ่ม เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มทำเครื่องปั้นดินเผา เพื่อส่งเสริมการทำเครื่องปั้นดินเผาของพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักและนิยมกันในพื้นที่ใกล้เคียง และอื่น ๆ จำนวนสมาชิก 30 คน

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>