Category 👉 เกร็ดความรู้

👉 ประโยชน์ใช้สอยของเครื่องปั้นดินเผา

👉 เกร็ดความรู้ | No comments

ประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ก็คือ สามารถนำมาใช้เป็นภาชนะใช้สอยในครัวเรือน ทั้งใส่อาหาร เป็นภาชนะหุงต้ม เก็บอาหารแห้ง ใส่น้ำดื่ม โดยเฉพาะประโยชน์อย่างหลังนี้ดูจะเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องเพราะคุณสมบัติพิเศษของเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีรูพรุนมากมาย ทำให้น้ำที่ใส่ในภาชนะดินเผาสามารถดูดซับความเย็นจากดินเผาเหล่านี้ไว้ได้ เมื่อดื่มแล้วรู้สึกชื่นใจ หลายคนจึงติดอกติดใจในรสชาติของตุ่มดิน จนบางครั้งอาจลืมรสชาติของน้ำที่แช่ในตู้เย็นไปเลยก็ได้...

Read More

👉 ขั้นตอน วิธีการ และการเตรียมดิน

👉 เกร็ดความรู้ | No comments

การหมักดินเหนียว ดินเหนียวที่จะนำมาใช้ต้องสะอาด ไม่มีเศษไม้ เศษหิน มีแต่ดินเหนียวล้วนๆ ถ้าเป็นก้อนใหญ่ ควรทุบให้ย่อยเป็นก้อนเล็กๆ ก่อนหมักควรตากไว้ให้แห้ง อย่างน้อย 1 วัน แล้วนำลงบ่อหมัก แช่ไว้ในน้ำ นานประมาณ 12-24 ชั่วโมง จนดินอิ่มน้ำอย่างทั่วถึง แล้วนำมาเตรียมไว้ผสม...

Read More

👉 ความเชื่อและค่านิยม

👉 เกร็ดความรู้ | No comments


งานศิลปหัตถกรรม  แต่เดิมนั้นผู้สร้างและผู้ใช้เป็นคนเดียวกัน  คือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเอง  การที่ผู้สร้างจะมีค่านิยมและความเชื่อต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด  อย่างไรก็ย่อมจะถ่ายทอดสู่งานที่ตนสร้างด้วยความรู้สึกนึกคิดของตน  โดยมีแบบแผนของกลุ่มวัฒนธรรมที่ดำรอยู่เป็นตัวหล่อหลอม   งานศิลปหัตถกรรมจึงสะท้อนความเชื่อ  ค่านิยม  ของผู้สร้าง...

Read More

👉 การการอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผา

👉 เกร็ดความรู้ | No comments

หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาชนิดในแต่ละท้องที่จะมีการผลิตเฉพาะหม้อดินที่นำไปใช้สอยต่างกัน และแต่ละแห่งก็จะมีรูปแบบและการผลิตเป็นจองตนเอง มักจะมีการปั้นหม้อน้ำและน้ำต้น ซึ่งรูปรงของหม้อน้ำจะเป็นหม้อปากแคบกลางป่อง ก้นสอบ มีฝา ที่ไหล่หม้อจะทำเป็นลวดลาย ผิวหม้อน้ำทาเคลือบด้วยดินแดงขัดมัน ส่วนน้ำต้นเป็นคนโทคอยาว มีฝา และได้พัฒนารูปทรงตามความต้องการของตลาด เช่น หม้อก็อก หม้อกลีบมะเฟือง หม้อทรงมะยม ฯลฯ รวมทั้งขั้นตอนการผลิตเป็นแบบแป้นหมุน หรือบ้านหารแก้ว และบ้านกวน มักจะทำเป็นหม้อดินเผาประเภทเป็นภาชนะสำหรับหุงต้มอาหารพื้นบ้าน ขั้นตอนการผลิตจะไม่ใช้แป้นหมุน แต่จะใช้วิธีขึ้นรูปโดยวางชิ้นงานไว้บนตอไม้แล้วปั้นโดยการเดินรอบตอไม้ เป็นต้น อย่างไรก็ดีช่างปั้นดินเผาก็ได้พัฒนารูปแบบและลวดลาย ตลอดจน...

Read More